ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 11
546 22 Θεσσαλονίκη

+30 2310 260 814
contact@edimitrakopoulos.com